Sekretesspolicy


När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig.

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att få den information som vi har registrerat om dig.

Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Kontakta i så fall oss.